TIỂU CẢNH TRANG TRÍ

Liên hệ

Liên hệ tư vấn sản phẩm

Mô tả

Điểm xuyến trang trí cho sản phẩm, quầy kệ trưng bày sản phẩm của bạn. Nhẹ nhàng, tinh tế và được sắp xếp khéo kéo làm nổi bật lên sản phẩm.

Cách trang trí này gợi sự gần gũi, qua đó cũng góp phần truyền tải đi thông điệp nhãn hàng mong muốn.

 

TK bởi Cleverweb. Copyright@2017 Suchin. All rights reverse
Dịch »